• Tvorba a distribuce technických předpisů MD ČR a MZ ČR
  • Projektová a inženýrská činnost
  • Navrhování a posuzování vozovek pozemních komunikací
  • Expertní posudky, poradenská a konzultační činnost
  • Poskytovaný software