TP 109 - Změna č. 1 - Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací
1.
Technické podmínky TP 109 - Změna č. 1 - Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací, schválené Ministerstvem dopravy ČR č.j. 25453/00-120 s účinností od 1. prosince 2000, ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 109, schválené č.j. 27226/98-120 z 29.9.1998 !
2.
TP platí pro návrh, výrobu, dopravu, pokládku, kontrolu a zkoušení hutněných asfaltových směsí typu AB, AKM, AKT a OK se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací. Jejich aplikace umožňuje minimalizovat vznik nadměrných trvalých deformací ve formě vyjetých kolejí či jiných poruch podobného typu.
      TP obsahují informace o:
 • stavebních materiálech, složení asfaltových směsí a technických požadavcích na ně,
 • provádění prací, tj. výrobě směsí, dopravě a pokládce,
 • zkoušení a kontrole kvality asfaltových směsí a technologií.
 •       Technické podmínky obsahují přílohu A "Zkouška odolnosti asfaltových směsí proti trvalým deformacím", která ruší a nahrazuje přílohu C ČSN 73 6121 "Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy" v celém rozsahu !
        Od původního znění se nové TP 109 - Změna č. 1 liší především drobnými úpravami ve složení asfaltových hutněných směsí se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací a technickými požadavky na ně. TP byly dále rozšířeny o následující přílohy :
 • Příloha B - Zkouška stékavosti podle Schellenbergera,
 • Příloha C - Optimalizace složení směsi kameniva AKM,
 • Příloha D - Smyková zkouška spojení vrstev podle Leutnera.
 • 3.
  TP jsou určeny k využití zejména projektantům a zhotovitelským organizacím ale i příslušným silničním správním úřadům (speciálním stavebním úřadům), investorům a správcům PK při odsouhlasení a převzetí prací.
  4. Cena TP 109-Změna č. 1 je 390,- Kč. TP je možné objednat písemně, faxem, e-mailem a nebo telefonicky na uvedených adresách :


  Ing. Ludvík Vébr, CSc. ROADCONSULT
  ČVUT v Praze - Fakulta stavební Trávníčkova 11/1767,
  Katedra silničních staveb 155 00 Praha 5
  Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel. : 235 522 380 , 602 653 143
  Tel. : 224 354 419-21 e-mail : vebr@roadconsult.cz
  Fax : 224 311 085 www.roadconsult.cz
  e-mail : vebr@fsv.cvut.cz