TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací
1.
Technické podmínky, schválené Ministerstvem dopravy ČR č.j. 20056/01-123 s účinností od 1. května 2001, stanovují kvalitativní parametry, vhodné technologické postupy pro provádění výkopů rýh pro inženýrské sítě a jejich zpětných zásypů a požadavky na kontrolu prováděných prací, jejichž dodržování má zajistit požadovanou kvalitu prací. TP jsou zaměřeny na základní technické požadavky na materiály, přicházející v úvahu jako vhodné pro použití do zásypů, na doporučené způsoby jejich přípravy a zpracování a na konečné úpravy konstrukce vozovky.
2. TP obsahují základní informace o :
 • všeobecných zásadách pro provádění výkopů a rýh,
 • otevírání výkopů a rýh (povolování výkopových prací, období pro provádění),
 • provádění výkopů a rýh,
 • provádění zásypů výkopů a rýh - vymezení požadavků na použité materiály :
 • přírodní neupravená zemina,
 • zlepšené zeminy,
 • stabilizované materiály (zeminy),
 • nestmelené materiály,
 • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem,
 • vybourané a druhotné materiály,
 • hutnění (podmínky provádění, zkušební metody a posuzovací kritéria),
 • obnově krytu (prozatímní a konečné),
 • kontrole kvality (kategorie kontroly, požadavky na průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky, jejich četnost a požadovaná kritéria).
 • 3.
  TP jsou určeny k využití zejména silničním správním úřadům (speciálním stavebním úřadům), správcům PK při povolování a objednatelům prací a správcům PK při odsouhlasení a převzetí prací.
  4. Cena TP 146 je 320,- Kč. TP je možné objednat písemně, faxem, e-mailem a nebo telefonicky na uvedených adresách :


  Ing. Ludvík Vébr, CSc. ROADCONSULT
  ČVUT v Praze - Fakulta stavební Trávníčkova 11/1767,
  Katedra silničních staveb 155 00 Praha 5
  Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel. : 235 522 380 , 602 653 143
  Tel. : 224 354 419-21 e-mail : vebr@roadconsult.cz
  Fax : 224 311 085 www.roadconsult.cz
  e-mail : vebr@fsv.cvut.cz