POZOR!

TP 78 byly k 1.12.2004 zrušeny - v plném rozsahu je nahrazují TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 78 - Katalog vozovek pozemních komunikací
1.
Technické podmínky TP 78 - Katalog vozovek pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy ČR č.j. 23978/95-230 s účinností od 1. ledna 1996, umožňují snadný a rychlý návrh konstrukcí vozovek pozemních komunikací a ostatních dopravních ploch a nemotoristických komunikací v extravilánu i intravilánu a obsahují :
 • část zahrnující obecná pravidla pro návrh a posouzení konstrukcí vozovek včetně pravidel pro použití katalogu,
 • část obsahující vlastní katalogové listy a komentář k nim
 • názorné příklady jeho využití při návrhu všech typů vozovek pozemních komunikací.
 • 2.
  Katalogové listy jsou v závislosti na dopravním významu a dopravním zatížení komunikace, resp. způsobu využití dopravní plochy, vnitřně členěny na 6 statí :
 • Tuhé vozovky,
 • Netuhé vozovky,
 • Vozovky dlážděné a s krytem z dílců,
 • Zastávky nekolejové MHD,
 • Parkovací plochy,
 • Nemotoristické komunikace.
 •       Katalog z hlediska možnosti výběru vhodného konstrukčního typu vozovky obsahuje celkem 89 katalogových listů, v nichž je uvedeno celkem 250 základních typů konstrukcí vozovek, a umožňuje u každé katalogové konstrukce provést záměnu jak vrstev krytových, tak i vrstvy ochranné a tak celkový počet kombinací ještě podstatně zvětšit.
        Kromě toho obsahuje Katalog katalogové listy :
 • konstrukcí se zvýšenou tuhostí krytu, určené pro extrémně namáhané úseky křižovatek a stoupacích pruhů,
 • oprav netuhých vozovek, které definují možnou strategii údržby a oprav vozovek v závislosti na jejich návrhové úrovni porušení a třídě dopravního zatížení.
 •       Příklad vybraných katalogových listů je uveden na obrázku.
  3.
  TP jsou určeny k využití zejména projektantům a zhotovitelským organizacím ale i příslušným silničním správním úřadům (speciálním stavebním úřadům), investorům a správcům PK při odsouhlasení a převzetí prací.
  4. Cena TP 78 je 490,- Kč. TP je možné objednat písemně, faxem, e-mailem a nebo telefonicky na uvedených adresách :


  Ing. Ludvík Vébr, CSc. ROADCONSULT
  ČVUT v Praze - Fakulta stavební Trávníčkova 11/1767,
  Katedra silničních staveb 155 00 Praha 5
  Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel. : 235 522 380 , 602 653 143
  Tel. : 224 354 419-21 e-mail : vebr@roadconsult.cz
  Fax : 224 311 085 www.roadconsult.cz
  e-mail : vebr@fsv.cvut.cz