TP 85 - Zpomalovací prahy
1.
Technické podmínky TP 85 - Zpomalovací prahy, schválené Ministerstvem dopravy ČR č.j. 22788/96-230 s účinností od 1. října 1996, platí pro navrhování, zřízení a údržbu zpomalovacích prahů na místních komunikacích.
2.
Zpomalovací prahy jsou jedním z opatření dopravního zklidnění typu fyzických omezení rychlosti vozidel, která působí na řidiče změnou stavebních podmínek komunikace pro jízdu vozidla. V podstatě jsou k dispozici 4 základní typy zpomalovacích prahů:
 • úzký příčný práh,
 • široký příčný práh, resp. široký příčný práh integrovaný s přechodem pro pěší,
 • zpomalovací polštář,
 • zvýšená plocha.
 •       Technické podmínky obsahují podrobné informace o způsobu volby vhodného typu prahu, jeho geometrickém a konstrukčním uspořádání a způsobu jeho dopravního značení (svislého i vodorovného). Tyto informace jsou doplněny 29 názornými obrázky, obsahujícími všechny typy zpomalovacích prahů - příklad je uveden na vybraném obrázku.
  3.
  TP jsou určeny k využití zejména projektantům a zhotovitelským organizacím ale i úřadům měst a obcí, silničním správním úřadům, investorům a správcům MK.
  4. Cena TP 85 je 340,- Kč. TP je možné objednat písemně, faxem, e-mailem a nebo telefonicky na uvedených adresách :


  Ing. Ludvík Vébr, CSc. ROADCONSULT
  ČVUT v Praze - Fakulta stavební Trávníčkova 11/1767,
  Katedra silničních staveb 155 00 Praha 5
  Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel. : 235 522 380 , 602 653 143
  Tel. : 224 354 419-21 e-mail : vebr@roadconsult.cz
  Fax : 224 311 085 www.roadconsult.cz
  e-mail : vebr@fsv.cvut.cz