TP - Katalog vozovek polních cest - Změna č. 1
1.
Technické podmínky TP - Katalog vozovek polních cest - Změna č. 1, schválené Ministerstvem zemědělství ČR - Ústředním pozemkovým úřadem č.j. 26206/05-17170 s účinností od listopadu 2005, jsou podkladem pro navrhování vozovek polních cest a účelových komunikací a dopravních ploch v zemědělských závodech.
      TP obsahují :
 • část zahrnující obecná pravidla pro návrh a posouzení konstrukcí vozovek včetně pravidel pro použití katalogu
 • část obsahující vlastní katalogové listy a komentář k nim.
 • 2.
  Při sestavování katalogu byly využity zkušenosti z výstavby polních cest v ČR i v zahraničí. Katalog slouží k navrhování vozovek polních cest a ostatních dopravních a zpevněných ploch používaných v zemědělské výrobě zavedením technicky sjednocených a hospodárných konstrukcí vozovek. Katalog umožňuje výběr vhodného základního konstrukčního typu vozovky, resp. zpevněné plochy, a záměnu materiálů jednotlivých konstrukčních vrstev. Katalog také umožňuje využít při stavbě vozovek odpadních R-materiálů.
        Katalog zahrnuje katalogové listy pro :
 • Tuhé vozovky,
 • Netuhé vozovky,
 • Vozovky dlážděné a s krytem z dílců,
 • Parkovací, odstavné a jiné dopravní plochy,
 • Nemotoristické komunikace,
 •       Katalog obsahuje také příklady doporučeného šířkového uspořádání (vzorové řezy) polních cest.
  3.
  TP jsou určeny k využití zejména projektantům a zhotovitelským organizacím ale i příslušným silničním správním úřadům (speciálním stavebním úřadům), investorům a správcům PK při odsouhlasení a převzetí prací.
  4. Cena TP je 450,- Kč. TP je možné objednat písemně, faxem, e-mailem a nebo telefonicky na uvedených adresách :


  Ing. Ludvík Vébr, CSc. ROADCONSULT
  ČVUT v Praze - Fakulta stavební Trávníčkova 11/1767,
  Katedra silničních staveb 155 00 Praha 5
  Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel. : 235 522 380 , 602 653 143
  Tel. : 224 354 420-21 e-mail : vebr@roadconsult.cz
  Fax : 224 311 085 www.roadconsult.cz
  e-mail : vebr@fsv.cvut.cz