Firma: PONTEX spol. s r.o.
Adresa: Bezová 1658
147 14 Praha 4
Telefon: 244462277