Firma: VUT Brno - Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací
Adresa: Veveří 95
662 37 Brno
Telefon: 541147340