Posuzování staveb, správnosti projektů, vlivu staveb na životní prostředí, příčin vzniku poruch a jejich sanace atd.:

 • Zkapacitnění silnice I/13 Chanov-Bílina, stavba IIb" a jeho vliv na objekt č.p. 27 v Českých Zlatníkách,
 • Místní účelová komunikace v Praze 4 - Michli,
 • Napojení čerpací stanice PH Karlovy Vary - Bohatice,
 • Obchodní centrum AHOLD Průhonice,
 • Stav vozovek místních komunikací ve Svitavách - lokalita "Na Vějíři",
 • Technologie a příčiny závad na dlažbě ve městě Klatovy,
 • Příčiny vzniku podélných trhlin v krytu vozovky - akce "Prodloužení kanalizace Mariánské Lázně - Chebská ul."
 • Způsob sanace následků poruch způsobených povodněni v r. 2002 v Mělníku a Kralupech n. Vltavou,
 • Využití objektu tiskárny U Elektry č.p. 838/2d z hlediska dopravní obslužnosti,
 • Místní komunikace v Mladé Boleslavi,
 • Místní komunikace ve Znojmě,
 • Obslužné komunikace v areálu rodinných domků v obci Měšice,
 • Napojení ATÚ Bernartice na sil. III. třídy,
 • a další posudky vozovek pro TSK Praha, ale i jiné správce a investory.