Jedná se o tvorbu a distribuci celostátně platných technických norem a technických předpisů MD ČR a MZ ČR:

 • Technické normy:
 • ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování (spoluautor)
 • ČSN 73 6109 Projektování polních cest (spoluautor)
 • Technické podmínky a vzorové listy staveb pozemních komunikací:
 • TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací (MD ČR - zodp. řešitel, spoluautor)
 • Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty - Doplněk TP 78 (autor)
 • TP Katalog vozovek polních cest (MZ ČR - spoluautor)
 • TP 85 Zpomalovací prahy (MD ČR - spoluautor)
 • TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích (MD ČR - zodp. řešitel, spoluautor)
 • TP 109 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací (MD ČR - spoluautor)
 • TP 146 Podmínky pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (MD ČR - zodp. řešitel, spoluautor)
 • VL 7 Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy (MD ČR - zodp. řešitel, spoluautor)
 • TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD ČR - spoluautor)