Obchodní jméno: Ing. Ludvík Vébr - ROADCONSULT
Sídlo: Trávníčkova 1767/11
155 00    Praha 5
Kancelář: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební
Katedra silničních staveb - vedoucí katedry
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Datum založení: 23.11.1993
Registrace: Živnostenský odbor MÚ Prahy 13
č.j. ŽO/06157/96/Voj , dne 13.8.1996
IČO: 60211849
DIČ: Není plátce DPH
Statutární zástupce: Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Telefon: +420 224 354 420 - 21
+420 235 522 380
+420 602 653 143
Fax: +420 224 311 085
E-mail: vebr@roadconsult.cz , vebr@fsv.cvut.cz
Obory podnikání: 1. Normotvorná a distribuční činnost
2. Projektová a inženýrská činnost
3. Navrhování a posuzování vozovek pozemních komunikací
4. Expertní posudky, poradenská a konzultační činnost