VL 1 Vozovky a krajnice 12/99 Dopravoprojekt
VL 2 Silniční těleso 04/95 Dopravoprojekt
VL 2.2 Odvodnění 01/98 Dopravoprojekt
VL 3 Křižovatky 09/95 Dopravoprojekt
Dodatek č. 1 06/00 Dopravoprojekt
VL 4 Mosty 12/98 PONTEX
VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací - Svislé dopravní značky 08/01 CDV
VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací - Vodorovné dopravní značky 08/01 CDV
VL 7 Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňováni dopravy 12/00 Roadconsult
VL-O Vzorové listy oprav mostních objektů PK 05/00 PONTEX